Sådan gen­ska­ber man udsig­ten til Øre­sund midt i ørkenlandskabet

Når det dan­ske fod­bold­lands­hold fly­ver til Qatar tirs­dag den 15. novem­ber, er Chri­sti­an Nørkjær en af de pas­sa­ge­rer, der har direk­te kurs mod sin tred­je sto­re slut­run­de i træk. 50-åri­ge Nørkjær har været chef for her­re-A-lands­hol­det siden 2018, og i den­ne udga­ve af Fri Spark for­tæl­ler han om de ender, han skal have til at mødes, frem mod og under VM. Det hand­ler om udsig­ten fra hotel­let og om kok­kens mulig­he­der for at lave mad i omklæd­nings­rum­met. Blandt meget andet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.