Sådan gen­ska­ber man udsig­ten til Øre­sund midt i ørkenlandskabet

Når det dan­ske fod­bold­lands­hold fly­ver til Qatar tirs­dag den 15. novem­ber, er Chri­sti­an Nørkjær en af de pas­sa­ge­rer, der har direk­te kurs mod sin tred­je sto­re slut­run­de i træk. 50-åri­ge Nørkjær har været chef for her­re-A-lands­hol­det siden 2018, og i den­ne udga­ve af Fri Spark for­tæl­ler han om de ender, han skal have til at mødes, frem mod og under VM. Det hand­ler om udsig­ten fra hotel­let og om kok­kens mulig­he­der for at lave mad i omklæd­nings­rum­met. Blandt meget andet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her