Sådan påvir­ker S‑lobbyist rege­rin­gen: Møde uden referat

Den 1. juni fandt et møde sted hos inden­rigs- og bolig­mi­ni­ster Kaa­re Dybvad. På dags­or­de­nen var Hvi­d­ov­re Kom­mu­nes pre­sti­ge­pro­jekt Hol­me­ne, og kom­mu­nens soci­al­de­mo­kra­ti­ske borg­me­ster var blandt del­ta­ger­ne. Det sam­me var skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov, der er valgt på Køben­havns Vestegn… 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her