Sådan påvir­ker S‑lobbyist rege­rin­gen: Møde uden referat

Den 1. juni fandt et møde sted hos inden­rigs- og bolig­mi­ni­ster Kaa­re Dybvad. På dags­or­de­nen var Hvi­d­ov­re Kom­mu­nes pre­sti­ge­pro­jekt Hol­me­ne, og kom­mu­nens soci­al­de­mo­kra­ti­ske borg­me­ster var blandt del­ta­ger­ne. Det sam­me var skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov, der er valgt på Køben­havns Vestegn… 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.