Sådan ser livet ud i Arse­nals omklædningsrum

Må vi leve med, at fod­bold­sprog bare er fod­bold­sprog, eller siger spil­le­re og træ­ne­re mere, også mere menings­fyldt, når de taler til hin­an­den på for eksem­pel banen og i omklæd­nings­rum­met? Fri Spark leder efter sva­ret i Ama­zon Pri­mes aktu­el­le back­s­ta­ge­se­rie om Arse­nals 2021–22-sæson.

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.