Sådan straf­fes spil­le­re: bar røv i sne­en og en tur med lykkehjulet

Manchester United Manager Erik ten Hag during the Premier League match at the Gtech Community Stadium, London.

Jo, Man­che­ster Uni­ted lig­ger sidst i Pre­mi­er League, men da Fri Spark ikke er den type, der kon­klu­de­rer i blok­bog­sta­ver efter to spil­ler­un­der, har vi i ste­det ladet os inspi­re­re af det tid­li­ge­re engel­ske stor­holds for­fær­de­li­ge sæson­start for at under­sø­ge, hvor­dan fod­bold­træ­ne­re straf­fer udu­e­li­ge, uen­ga­ge­re­de spil­le­re. Erik ten Hag, Uni­teds nytil­t­rå­d­te mana­ger, nyfor­tol­ke­de en gam­mel ken­ding i gen­ren, nem­lig løbe­tur på en fri­dag, i søn­dags, men hvad er kul­tu­ren i andre klub­ber? Og hvor­dan har den udvik­let sig? Vi slut­ter i retten. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.