Sådan straf­fes spil­le­re: bar røv i sne­en og en tur med lykkehjulet

Manchester United Manager Erik ten Hag during the Premier League match at the Gtech Community Stadium, London.

Jo, Man­che­ster Uni­ted lig­ger sidst i Pre­mi­er League, men da Fri Spark ikke er den type, der kon­klu­de­rer i blok­bog­sta­ver efter to spil­ler­un­der, har vi i ste­det ladet os inspi­re­re af det tid­li­ge­re engel­ske stor­holds for­fær­de­li­ge sæson­start for at under­sø­ge, hvor­dan fod­bold­træ­ne­re straf­fer udu­e­li­ge, uen­ga­ge­re­de spil­le­re. Erik ten Hag, Uni­teds nytil­t­rå­d­te mana­ger, nyfor­tol­ke­de en gam­mel ken­ding i gen­ren, nem­lig løbe­tur på en fri­dag, i søn­dags, men hvad er kul­tu­ren i andre klub­ber? Og hvor­dan har den udvik­let sig? Vi slut­ter i retten. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her