Sam­men­drag: Soci­al­de­mo­kra­tiets pengeklub

Fri­heds­bre­vet har siden juli haft Soci­al­de­mo­kra­tiets hem­me­lig­heds­ful­de pen­ge­klub, Erhvervs­forum Vækst, under lup. Afdæk­nin­gen har budt på histo­ri­er, der blandt andet peger på, at erhvervs­li­vet kan beta­le sig til møder med stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen – og ikke S‑partiformand Met­te Fre­de­rik­sen – i pen­ge­klub­ben. Stats­mi­ni­ste­rens kasket­for­vir­ring blev bekræf­tet i et inter­view med pen­ge­klub­bens for­mand, Jens Kra­mer Mikkelsen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her