Sam­men­drag: Soci­al­de­mo­kra­tiets pengeklub

Fri­heds­bre­vet har siden juli haft Soci­al­de­mo­kra­tiets hem­me­lig­heds­ful­de pen­ge­klub, Erhvervs­forum Vækst, under lup. Afdæk­nin­gen har budt på histo­ri­er, der blandt andet peger på, at erhvervs­li­vet kan beta­le sig til møder med stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen – og ikke S‑partiformand Met­te Fre­de­rik­sen – i pen­ge­klub­ben. Stats­mi­ni­ste­rens kasket­for­vir­ring blev bekræf­tet i et inter­view med pen­ge­klub­bens for­mand, Jens Kra­mer Mikkelsen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.