SAN MARCO JUNIOR: Ital­ien­sk super­ser­vice og en virke­lig sprød playliste

I den her uge havnede vi på Fred­eriks­berg til en mid­dag, hvor niveauet på tallerken­erne var lidt svin­gende, men hvor playlis­ten og det extreme­ly søde per­son­ale kon­stant fik os til at føle os godt tilpas. Læs med, og sæt eventuelt alle san­gene på anlægget der­hjemme undervejs! 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.