SAN MARCO JUNIOR: Ita­li­ensk super­ser­vi­ce og en vir­ke­lig sprød playliste

I den her uge hav­ne­de vi på Fre­de­riks­berg til en mid­dag, hvor niveau­et på tal­ler­ke­ner­ne var lidt svin­gen­de, men hvor play­li­sten og det extre­me­ly søde per­so­na­le kon­stant fik os til at føle os godt til­pas. Læs med, og sæt even­tu­elt alle san­ge­ne på anlæg­get der­hjem­me undervejs! 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.