Sand­he­der og løg­ne i top­pen af JP/Politikens Hus: Tid­li­ge­re med­lem­mer afvi­ser JP-fonds redegørelse

Efter et tumul­ta­risk for­løb med fyrin­ger, høje veder­lag og bonus­ser blev Jyl­lands-Postens Fond bedt om at ind­le­ve­re en rede­gø­rel­se til Erhvervs­sty­rel­sen. I rede­gø­rel­sen kom­mer fon­den blandt andet ind på for­lø­bet, der led­te op til, at Peter Bartram og Micha­el Holm blev vip­pet ud af Jyl­lands-Postens Fond. Fri­heds­bre­vet har ind­hen­tet reak­tio­ner fra Holm og Bartram, og for at sige det på en pæn måde er de ikke hund­re­de pro­cent eni­ge i besty­rel­sens udlæg­ning af situationen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her