Sau­di-Ara­bi­en har aktier i den dan­ske musikbranche

Dan­marks før­en­de kon­cert- og festi­va­lar­ran­gør, Live Nation, er del­vist ejet af Sau­di-Ara­bi­en. Det bety­der, at dan­ske kunst­ne­re og kon­cert­gæn­ge­re, festi­va­ler og spil­le­ste­der støt­ter Sau­di-Ara­bi­en økonomisk … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.