Sau­di-Ara­bi­en har aktier i den dan­ske musikbranche

Dan­marks før­en­de kon­cert- og festi­va­lar­ran­gør, Live Nation, er del­vist ejet af Sau­di-Ara­bi­en. Det bety­der, at dan­ske kunst­ne­re og kon­cert­gæn­ge­re, festi­va­ler og spil­le­ste­der støt­ter Sau­di-Ara­bi­en økonomisk … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her