Sau­di-Ara­bi­en pyn­ter sig med fod­bold­spil­le­re, mens hen­ret­tel­ser­ne fortsætter

Nu skal du kun sove 34 gan­ge, før Super­liga­en 2023–24 går i gang. Det frem­går af det kamp­pro­gram, der blev offent­lig­gjort i ons­dags: Før­ste kamp fin­der sted fre­dag den 21. juli klok­ken 19, når FC Midtjyl­land tager imod opryk­ke­ren Hvi­d­ov­re på MCH Are­na i Her­ning. Der er lidt fle­re næt­ter til, at Sau­di Pro League tager hul på den nye sæson, men de stat­se­je­de klub­bers mas­si­ve oprust­ning til ligastart den 11. august fyl­der alle­re­de en hel del i fod­bold­me­di­er­ne – det under­stre­ger kun regi­mets ambi­tion om at frem­stil­le Sau­di-Ara­bi­en som ver­dens cen­trum for topsport. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her