Sej­ren i for­å­rets sol er menin­gen med galskaben

I skyg­gen af Ruslands vol­de­li­ge og tragi­ske inva­sion af Ukrai­ne blev den euro­pæ­i­ske cykel­sæ­son for alvor åbnet i wee­ken­den. I De For­e­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter, Frank­rig og vig­tigst af alt i Bel­gi­en blev der kørt løb. Efter at have til­bragt måne­der i høj­de­træ­nings­lej­re på vulka­ner og afsi­des­lig­gen­de, ensom­me ste­der, hvor ambi­tio­ner­ne for den kom­men­de sæson stø­bes, og hvor intet andet end tan­ken om at opbyg­ge krop­pens fysi­ske for­må­en får plads, vend­te ver­dens bed­ste cykel­ryt­te­re ende­lig til­ba­ge til konkurrence. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her