Sej­ren i for­å­rets sol er menin­gen med galskaben

I skyg­gen af Ruslands vol­de­li­ge og tragi­ske inva­sion af Ukrai­ne blev den euro­pæ­i­ske cykel­sæ­son for alvor åbnet i wee­ken­den. I De For­e­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter, Frank­rig og vig­tigst af alt i Bel­gi­en blev der kørt løb. Efter at have til­bragt måne­der i høj­de­træ­nings­lej­re på vulka­ner og afsi­des­lig­gen­de, ensom­me ste­der, hvor ambi­tio­ner­ne for den kom­men­de sæson stø­bes, og hvor intet andet end tan­ken om at opbyg­ge krop­pens fysi­ske for­må­en får plads, vend­te ver­dens bed­ste cykel­ryt­te­re ende­lig til­ba­ge til konkurrence. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.