Seks: Solidt mor­gensuk­ker­s­chok og feri­estem­ning midt i kol­de København

Det er janu­ar, og det er den hår­de­ste måned på året, hvis du spør­ger os. Vi har ikke set solen i det, der føles som plus syv måne­der, vi brug­te alle vores pen­ge på at have det hyg­ge­ligt i decem­ber, og tan­ken om, at “lyset” for enden af tun­ne­len er febru­ar, er mil­dest talt demo­ti­ve­ren­de. Wah wah wah. Der­for har vi sygt svært ved at kom­me op om mor­ge­nen, og den ene­ste kur, der dur, er selv­føl­ge­lig en date med hin­an­den som en sublim start på dagen: Vi har været ude at spi­se morgenmad! 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her