Seks: Solidt mor­gensuk­ker­s­chok og feri­estem­ning midt i kol­de København

Det er janu­ar, og det er den hår­de­ste måned på året, hvis du spør­ger os. Vi har ikke set solen i det, der føles som plus syv måne­der, vi brug­te alle vores pen­ge på at have det hyg­ge­ligt i decem­ber, og tan­ken om, at “lyset” for enden af tun­ne­len er febru­ar, er mil­dest talt demo­ti­ve­ren­de. Wah wah wah. Der­for har vi sygt svært ved at kom­me op om mor­ge­nen, og den ene­ste kur, der dur, er selv­føl­ge­lig en date med hin­an­den som en sublim start på dagen: Vi har været ude at spi­se morgenmad! 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.