Selva: Jung­les­ma­gen slår mad­pak­ke og tømmermænds-grease

Selv­om solen ende­lig kom­mer mere frem, og der er begyn­den­de tegn på for­år, var der sta­dig stiv kuling og kol­de tem­pe­ra­tu­rer på menu­en i sid­ste uge. Vi tog der­for en smut­tur til Syda­me­ri­ka via Elme­ga­de på Nør­re­bro, hvor vi hyg­ge­de os med fri­ske grønt­sa­ger og blød bossanova. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her