Selva: Jung­les­ma­gen slår mad­pak­ke og tømmermænds-grease

Selv­om solen ende­lig kom­mer mere frem, og der er begyn­den­de tegn på for­år, var der sta­dig stiv kuling og kol­de tem­pe­ra­tu­rer på menu­en i sid­ste uge. Vi tog der­for en smut­tur til Syda­me­ri­ka via Elme­ga­de på Nør­re­bro, hvor vi hyg­ge­de os med fri­ske grønt­sa­ger og blød bossanova. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.