Sex, død og sonetter

Kan man, kan vi, tale sam­men om sex på måder, der sty­rer uden om pik og pat­ter på den ene side, og kli­nisk sexo­lo­gi på den anden side? Sådan for­mu­le­re­de lit­te­ra­ten og for­fat­te­ren Maja Lucas for­le­den sit ærin­de i et inter­view med Infor­ma­tion. Hen­des pro­jekt fol­des ud i Måden du rører mig på (Gyl­den­dal), et stort anlagt, kring­let værk, der kom­bi­ne­rer sam­ta­ler om sex med man­ge og meget for­skel­li­ge men­ne­sker, med en slags fik­ti­ve og auto­fik­ti­ve dig­te og tek­ster om sex og inti­mi­tet i for­fat­te­rens eget liv. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her