Sexdra­ma i dansk eli­tesport: OL-sølvvin­der og sport­s­chef ankla­ges for at have haft en affære

Tid­li­ge­re land­stræ­ner kal­der sport­s­che­fen i Dansk Skyt­te Uni­on for inha­bil, for­di hun gen­nem fle­re år skal have haft en affæ­re med ske­et­skyt­ten Jes­per Han­sen, der i som­mer vandt sølv ved OL i Tokyo.  Kri­tik­ken går på, at sport­s­che­fen er inha­bil og favo­ri­se­rer Jes­per Han­sen på bekost­ning af andre ske­et­sky­de­re. “Jeg har set med egne øjne, at hun ikke altid har været lige objek­tiv,” siger tid­li­ge­re land­stræ­ner Micha­el Niel­sen, der også sky­der med skar­pt mod uni­o­nens bestyrelse. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her