Sexdra­ma i dansk eli­tesport: OL-sølvvin­der og sport­s­chef ankla­ges for at have haft en affære

Tid­li­ge­re land­stræ­ner kal­der sport­s­che­fen i Dansk Skyt­te Uni­on for inha­bil, for­di hun gen­nem fle­re år skal have haft en affæ­re med ske­et­skyt­ten Jes­per Han­sen, der i som­mer vandt sølv ved OL i Tokyo.  Kri­tik­ken går på, at sport­s­che­fen er inha­bil og favo­ri­se­rer Jes­per Han­sen på bekost­ning af andre ske­et­sky­de­re. “Jeg har set med egne øjne, at hun ikke altid har været lige objek­tiv,” siger tid­li­ge­re land­stræ­ner Micha­el Niel­sen, der også sky­der med skar­pt mod uni­o­nens bestyrelse. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.