Skal borg­ere kunne dømmes for han­dlinger, som poli­ti­a­gen­ter har pro­vok­eret dem til at udføre?

I denne uge skal du høre om et fænomen med et noget så ekso­tisk et navn som agent provo­ca­teur. Det han­dler om, hvor­dan poli­ti og sikker­hed­st­jen­ester forsøger at lokke per­son­er, som de men­er har til hen­sigt at udføre en krim­inel han­dling, til netop at udføre den han­dling gen­nem aktiv involvering. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.