Skal vi fryg­te, at fryg­ten er forsvundet?

I sin før­ste ind­sæt­tel­ses­ta­le i 1933 sag­de Franklin Roo­se­velt som nyvalgt præ­si­dent, at det ene­ste, ame­ri­ka­ner­ne hav­de at fryg­te, var fryg­ten selv. Det var under Den Sto­re Depres­sion, som blev udløst af krak­ket på Wall Stre­et i 1929. Når fryg­ten ram­mer de finan­si­el­le mar­ke­der, styr­ter alle mod udgan­gen. Og når det sker, er der ingen til at købe det, der sæl­ges, og der­for fal­der pri­ser­ne. Lige nu er situ­a­tio­nen den stik mod­sat­te. Fryg­ten er nær­mest totalt fra­væ­ren­de. For en øko­nom kan det også give anled­ning til bekymring. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her