Skattely-sniksnak: Kommunernes store kampagne er varm luft

En lang række kom­muner og to region­er har proklameret, at de vil være såkaldt skat­te­lyfri ved at under­skrive en erk­læring fra inter­esse­or­gan­i­sa­tio­nen Oxfam IBIS. Det bety­der, at de ikke læn­gere vil sende skat­tekro­ner i ret­ning af virk­somhed­er, der benyt­ter sig af skat­te­ly. Men skål­talerne har enten været fuld­stændigt over­flødi­ge eller slet ikke haft nogen effekt.  Fri­heds­brevet har kon­tak­tet samtlige af de 19 kom­muner samt Region Hov­ed­staden og Region Sjæl­land. Ikke én kom­mune eller region kan sige, at de har fraval­gt en leverandør, efter de har under­skrevet erklæringen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.