Slan­ke­læ­ge top­per listen: Her er de læger, der har solgt mest af Novos medi­cin mod sukkersyge

Fle­re af de 20 læger, der har lan­get mest af Novo Nor­disks medi­cin mod suk­ker­sy­ge, Ozem­pic, over disken, har stær­ke bånd til medi­ci­nal­gi­gan­ten. Det kan Fri­heds­bre­vet afslø­re efter at have kort­lagt læger­nes for­bin­del­ser til Novo Nor­disk. En af dem er en aar­hu­si­ansk slan­kedok­tor, der – mod hen­sig­ten med den popu­læ­re medi­cin mod suk­ker­sy­ge – i stor stil har benyt­tet Ozem­pic som slan­ke­mid­del. Alli­ge­vel beta­ler Novo Nor­disk ham for at under­vi­se andre læger og giver ham plads i advisory boards. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her