Slut med at RUST’e røv til bitches

Som led i en far­ve­rig for­vand­ling er der kom­met nye toner i højt­ta­ler­ne på NATKLUBBEN – der tid­li­ge­re hed RUST – på Nør­re­bro i Køben­havn. Ord som eksem­pel­vis “bit­ches” skal nu fra­væl­ges, for­di det klin­ger nega­tivt og stø­de­n­de, skri­ver Køben­havn­LIV.  Fri­heds­bre­vet har talt med ejer af NATKLUBBEN, Mor­ten Vara­no, om beslut­nin­gen og for­søgt at fin­de ud af, hvad man kan og ikke kan spille. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.