Slut med at RUST’e røv til bitches

Som led i en far­ve­rig for­vand­ling er der kom­met nye toner i højt­ta­ler­ne på NATKLUBBEN – der tid­li­ge­re hed RUST – på Nør­re­bro i Køben­havn. Ord som eksem­pel­vis “bit­ches” skal nu fra­væl­ges, for­di det klin­ger nega­tivt og stø­de­n­de, skri­ver Køben­havn­LIV.  Fri­heds­bre­vet har talt med ejer af NATKLUBBEN, Mor­ten Vara­no, om beslut­nin­gen og for­søgt at fin­de ud af, hvad man kan og ikke kan spille. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her