Smer­tens og kær­lig­he­dens territorium

I dag skal Fri Kri­tik hand­le om kvin­der og sex, magt og pen­ge, vold og kær­lig­hed. Alt­så alt det, der vir­ke­lig bety­der noget her i livet. Resten er lidt geopo­li­tik og en smu­le kli­ma­kri­se, det er småt­te­ri­er i sam­men­lig­ning. Eller ret­te­re, alle de ting hæn­ger nøje sam­men, som fran­ske Bru­no Latour skrev i et essay for et par år siden. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her