Smit­te­stop-app blev erklæ­ret for luk­ket, men i over et år har den kostet skat­te­bor­ger­ne pen­ge – nu luk­ker den luk­ke­de app definitivt

Man skul­le tro, at det sene­ste års udgif­ter til rege­rin­gens luk­ke­de Smit­te­stop-app vil­le ram­me et rundt nul efter­som appen ikke har været i brug siden marts sid­ste år. Men det er ikke til­fæl­det. I tiden der er gået, siden Smit­te­stop-appen offi­ci­elt blev erklæ­ret for luk­ket og sluk­ket, har appen fort­sat kostet skat­te­bor­ger­ne pen­ge – i alt over én mil­li­on skat­te­kro­ner. Fra den 1. april er den luk­ke­de app så defi­ni­tivt lukket. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her