Sne­en i bjer­ge­ne og cykel­lø­bets alvor

I den for­gang­ne uge blev der kørt pre­sti­ge­ful­de cykel­løb i både Frank­rig og Ita­li­en. De to eta­pe­løb Paris-Nice og Tir­reno-Adri­a­ti­co sat­te sce­nen for sæso­nens før­ste opgør mel­lem spor­tens klassementsryttere. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.