Søg, og du skal finde

Syv adres­ser på Sjæl­land og Fyn var måle­ne, da poli­ti­et for nylig slog til mod rock­er­klub­ben Ban­di­dos MC og ransa­ge­de på nøje udvalg­te til­holds­ste­der. Det var dog hver­ken krudt eller kon­tan­ter, ordens­mag­ten led­te efter, sådan som det ofte før har været til­fæl­det i lig­nen­de aktio­ner mod lan­dets rock­er­bor­ge. Men hvad var det så, betjen­te­ne håbe­de på at fin­de? Og hvor­dan står det ellers til i den beryg­te­de motorcykelklub? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her