Søren Fauth ude­lad­er den mørkeste del af virke­lighe­den i sin nye bog

Ugens Fri Kri­tik bringer anden del af den auto­te­o­retiske minis­erie, der beg­y­n­dte i for­rige nyheds­brev, hvori jeg forbinder lit­ter­aturkri­tik og fortæl­lete­o­retiske reflek­sion­er med pri­vatliv. Anled­nin­gen er udgivelsen af et nyt dan­sk selvbi­ografisk værk af Søren Fauth, En rejse til mør­kets beg­y­n­delse, som jeg indgår i, idet jeg i den skil­drede peri­ode i for­fat­terens liv var hans part­ner og sam­lever. Denne uges brev består i en kri­tik af den bru­tale og over­greb­slig­nende fejl­repræsen­ta­tion af virke­lighe­den i første scene i bogen samt en omtale af et læser­brev, som råder mig til at abortere mit auto­te­o­retiske pro­jekt i Fri Kritik. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.