Sol­bagt bade­fe­rie får det til at lyne og tord­ne i hjernen

Det kan af og til lug­te af aftalt spil, når anmel­der­ne kaster deres kær­lig­hed over den sam­me, knud­re­de fein­s­ch­meck­er-film. Tag bare sid­ste års stør­ste stjer­ne­slu­ger her­hjem­me, Park Chan-Wooks Deci­sion to Lea­ve; en film, der pres­ser sine Hit­chco­ck-refe­ren­cer og sym­bol­ske hin­ts sam­men til så kom­pakt en bol­le, at den helt almin­de­li­ge bio­gr­af­gæn­ger vil nøjes med at tage et par bid­der og lade resten lig­ge. Og så gå i pøl­se­vog­nen, hvor jeg har holdt en plads. Andre gan­ge kan det duf­te af et rent mira­kel, når en film uden næv­ne­vær­dig ydre hand­ling hyl­des og hædres for sit indre liv. Sådan en film skal det hand­le om i den­ne uges Fri Kritik. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her