Som Hector og Achilleus for­an Tro­jas mure

UAE Team Emirates team's Slovenian rider Tadej Pogacar wearing the best young rider's white jersey (L) cycles ahead of Jumbo-Visma team's Danish rider Jonas Vingegaard wearing the overall leader's yellow jersey in the ascent of Col de Spandelles during the 18th stage of the 109th edition of the Tour de France cycling race, 143, 2 km between Lourdes and Hautacam in the Pyrenees mountains in southwestern France, on July 21, 2022. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

Eta­pen i går var en påmin­del­se om væk­kel­sen af fasci­na­tio­nen for sejr, neder­lag og den sto­re kamp. I sin grund­form så vi to gode i men­ne­sker i deres bed­ste øje­blik, som angreb hin­an­den med alt, hvad de hav­de, og hvor den ene til sidst måt­te give op. Det var et vin­due til de sam­me gam­mel­dags begre­ber, som Illi­a­den omfavner. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her