Sop­hie Hæstorp blev pit­chet til “Ken­der du typen“ af pres­se­chef: Brud på reg­ler­ne, mener eksperter

I sid­ste uge med­vir­ke­de Køben­havns over­borg­me­ster, Sop­hie Hæstorp Ander­sen (S), i det popu­læ­re livs­stilspro­gram Ken­der du typen på DR1. Hvis man gik og undre­de sig over, hvad over­borg­meste­ren mon bedst kan lide af musik, eller hvil­ket fod­bold­hold hun hol­der med, går man ikke tom­hæn­det der­fra. Over­borg­meste­ren, der er fra Ves­teg­nen og bor i en lej­lig­hed på Vester­bro, kan lide Suspekt og Brønd­by, og så har hun i øvrigt hele tre cykler. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her