Sop­hie Hæstorp blev pit­chet til “Ken­der du typen“ af pres­se­chef: Brud på reg­ler­ne, mener eksperter

I sid­ste uge med­vir­ke­de Køben­havns over­borg­me­ster, Sop­hie Hæstorp Ander­sen (S), i det popu­læ­re livs­stilspro­gram Ken­der du typen på DR1. Hvis man gik og undre­de sig over, hvad over­borg­meste­ren mon bedst kan lide af musik, eller hvil­ket fod­bold­hold hun hol­der med, går man ikke tom­hæn­det der­fra. Over­borg­meste­ren, der er fra Ves­teg­nen og bor i en lej­lig­hed på Vester­bro, kan lide Suspekt og Brønd­by, og så har hun i øvrigt hele tre cykler. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.