Sovjetisk systemkritiker er en væsentlig inspiration for Putin

Alek­san­dr Sol­sjen­it­syn, nobel­prisvin­der i lit­ter­atur i 1970 og en af de vigtig­ste sys­temkri­tikere i det 20. århun­drede, har haft stor ind­fly­delse på Putins syn på Ukraine. Sol­sjen­it­syn mente, at region­er i det østlige og sydlige Ukraine var his­torisk rus­sisk land med et rus­sisk fler­tal, og at der i forbindelse med Sov­je­tu­nio­nens opløs­ning i 1991 burde have været afholdt folkeaf­stemninger i disse region­er, hvor de havde haft mulighed for at bestemme, om de ville være en del af Ukraine eller Rus­land. Sol­sjen­it­syn argu­menterede den­gang også for etab­ler­ing af en ny føder­a­tiv stat bestående af Rus­land, Ukraine, Belarus og måske Kasakhstan i stedet for det opløste Sov­je­tu­nio­nen. Sol­sjen­it­syn under­stregede dog sam­tidig, at Rus­land under ingen omstændighed­er skulle bruge magt for at holde på Ukraine. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.