Sport­sånd eller håndbold-puritanisme

Spil­le­re, der befol­ker fel­tet, omrin­ger dom­me­ren, tram­per plet­ten ujævn, sky­der eller kaster bol­den væk, taler til spar­ke­ren… Er tids­ud­træk­nin­gen og chi­ka­ne­ri­er­ne op til, at et straf­fes­park skal ekse­kve­res, løbet af spo­ret? Fri Spark tager debat­ten på Brent­ford-træ­ner Tho­mas Franks indi­rek­te foranledning. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her