Stam­spil­ler og stamceller

End­nu en uge i inter­na­tio­nal fod­bold nær­mer sig sin afslut­ning, og José Mourin­ho valg­te at hol­de tid­lig fyraf­ten med sæso­nens tred­je røde kort – den­ne gang for at over­fu­se en fjer­de­dom­mer i tirs­da­gens kamp mod Cre­mo­ne­se. På andre side­linjer og til andre pres­se­kon­fe­ren­cer bru­ger de fle­ste mana­ge­re og cheftræ­ne­re og spil­le­re en mas­se af deres tale­tid på at udfor­dre de dom­mer­ken­del­ser, der er gået lige præ­cis deres hold imod, og selv om pres­set på en aktør, der har udsigt til nedryk­ning eller end­nu en sæson med uind­fri­e­de drøm­me om stor­hed, må være stort, så kan det godt bli­ve for meget for Fri Spark: Ugens nyheds­brev er dedi­ke­ret til tre men­ne­ske­skæb­ner, der på det sene­ste har løf­tet fod­bold op over den for­kæ­le­de, har­ce­le­ren­de grundstemning. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her