Sta­ten sco­rer tre­cif­ret mil­li­onbe­løb på unges dår­li­ge gæld

Det var ikke menin­gen, at sta­ten skul­le spin­de guld på de stu­de­ren­de, da SU-lånet blev ind­ført som en øko­no­misk hånds­ræk­ning til unge men­ne­sker i 1988. Men hvert år tje­ner den dan­ske stat mil­li­o­ner af kro­ner på dår­li­ge beta­le­re, der ikke for­mår at afreg­ne efter stu­di­e­ti­den. Ale­ne i år reg­ner sta­ten med at sco­re 539 mil­li­o­ner kro­ner fra ren­te­ind­tæg­ter på mis­lig­holdt SU-gæld. Det beløb for­ven­tes at vok­se med 100 mil­li­o­ner kro­ner hvert år, viser nye tal fra Finansministeriet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.