Statens enhed for smitteopsporing under mistanke for “krænkende handlinger” mod ansatte

Styrelsen for Patientsikker­hed har indgået en aftale med Arbe­jd­stil­synet efter mis­tanke om “krænk­ende han­dlinger”, “uklare og mod­stri­dende krav” og et “sund­hedsmæs­sigt ikke fuldt forsvarligt” arbe­jdsmiljø i statens enhed for smit­teop­sporing. Det vis­er en aktind­sigt, som Fri­heds­brevet har mod­taget. Kri­tikken får opbakn­ing fra flere medar­be­jdere, som oplever, at enheden for smit­teop­sporing er præget af dårlig ledelse, uklare arbe­jds­gange og et utrygt arbejdsmiljø. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.