Statsmin­is­teren bry­der sit løfte: Vil gen­nem­føre bunke­vis af love efter “abso­lut sen­este” tids­frist er overskredet

Selvom Mette Fred­erik­sen flere gange har bebudet, at regerin­gen ønsker min­dre forhastet lov­givn­ingsar­be­jde og mere gen­nemar­be­jd­ede lov­forslag, får statsmin­is­teren nu kri­tik for netop det. Få dage før Mette Fred­erik­sen drog til Folkemødet på Born­holm, mod­tog hun et brev fra Folketingets for­mand, hen­des egen par­tifælle Hen­rik Dam Kris­tensen (S). I brevet ind­skær­p­er han på veg­ne af Folketingets Udvalg for For­ret­ning­sor­de­nen, at regerin­gen i et “util­fredsstil­lende” omfang har over­skre­det fris­ten for frem­sæt­telse af lov­forslag. Ifølge udval­gets optælling er næsten en femt­edel af regerin­gens sam­lede lov­forslag frem­sat efter sid­ste frist den 1. april – en frist, der netop har til for­mål at sikre lovar­be­jdet den rette tid og grundighed. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.