Stats­mi­ni­ste­ren tog til stormø­de i pen­ge­klub, mens myn­dig­he­der­ne opfor­dre­de til mini­malt samvær

Mens befolk­nin­gen blev opfor­dret til at se så få men­ne­sker som muligt, tog Met­te Fre­de­rik­sen i sep­tem­ber sid­ste år til fysisk møde som stats­mi­ni­ster i en pen­ge­klub med op til 40 personer … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her