Stats­mi­ni­ste­ren tog til stormø­de i pen­ge­klub, mens myn­dig­he­der­ne opfor­dre­de til mini­malt samvær

Mens befolk­nin­gen blev opfor­dret til at se så få men­ne­sker som muligt, tog Met­te Fre­de­rik­sen i sep­tem­ber sid­ste år til fysisk møde som stats­mi­ni­ster i en pen­ge­klub med op til 40 personer … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.