Ste­nen i Kas­per Hjul­mands sko

Når det dan­ske fod­bold­lands­hold i dag ind­vi­er VM-året 2022 med ven­skabs­kam­pen mod Hol­land, er der gået næsten ni måne­der, siden hol­det for­lod en både men­ne­ske­ligt og sport­s­ligt dra­ma­tisk EM-slut­run­de med semi­fi­na­le­ne­der­la­get til Eng­land. Den kamp nager sta­dig land­stræ­ner Kas­per Hjul­mand, og i den­ne udga­ve af Fri Spark dis­se­ke­rer han neder­la­get: Hvor­for tab­te Dan­mark, og hvad kan han, spil­ler­ne og i sid­ste ende DBU, land­stræ­ne­rens arbejds­gi­ver, gøre for, at man ikke taber en lig­nen­de afgø­ren­de kamp til for eksem­pel VM i Qatar sene­re på året? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her