Ste­nen i Kas­per Hjul­mands sko

Når det dan­ske fod­bold­lands­hold i dag ind­vi­er VM-året 2022 med ven­skabs­kam­pen mod Hol­land, er der gået næsten ni måne­der, siden hol­det for­lod en både men­ne­ske­ligt og sport­s­ligt dra­ma­tisk EM-slut­run­de med semi­fi­na­le­ne­der­la­get til Eng­land. Den kamp nager sta­dig land­stræ­ner Kas­per Hjul­mand, og i den­ne udga­ve af Fri Spark dis­se­ke­rer han neder­la­get: Hvor­for tab­te Dan­mark, og hvad kan han, spil­ler­ne og i sid­ste ende DBU, land­stræ­ne­rens arbejds­gi­ver, gøre for, at man ikke taber en lig­nen­de afgø­ren­de kamp til for eksem­pel VM i Qatar sene­re på året? 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.