Sti­ne Bos­se er bekym­ret for kli­ma­kri­sen – vil kun sms’e om sin egen tid i oliebranchen

Giver vi over­ho­ve­det en bed­re ver­den vide­re til næste generation? 

Det spørgs­mål stil­ler Mode­ra­ter­nes spids­kan­di­dat til Euro­pa­par­la­mentsval­get, Sti­ne Bos­se, i Altin­get og under­stre­ger, at der især er ét områ­de, som bekym­rer hende: 

“Og det er klimaet.” 

Fri­heds­bre­vet har spurgt Sti­ne Bos­se, om sam­me bekym­ring pla­ge­de hen­de, da hun over en læn­ge­re årræk­ke var besty­rel­ses­for­mand for olie­sel­ska­bet Nuna­oil, der frem til 2022 arbej­de­de med at efter­for­ske høj­ri­si­ko-olie­fel­ter i Grønland. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her