Stjer­ne­tyd­ning og cen­tral­ban­ker­nes paradis

‘r*’ eller ‘r‑star’ er et cen­tralt begreb, når cen­tral­ban­ker­ne skal sæt­te den pen­gepo­li­ti­ske ren­te. r* er den ren­te, der på sigt leder til para­di­sets have for cen­tral­ban­ker­ne. For cen­tral­ban­ker er det en til­stand, hvor pro­duk­tio­nen sva­rer til øko­no­mi­ens poten­ti­el­le kapa­ci­tet, og inf­la­tio­nen sva­rer til cen­tral­ban­ker­nes mål. Pro­ble­met er, at det er svært at bestem­me r* – eller bare for­stå det, der dri­ver den. Det er ikke en rar erken­del­se, hvis man som dan­ske lån­ta­ge­re er dybt afhæn­gi­ge af cen­tral­ban­ker­nes opfat­tel­se af r*. Jo høje­re r* er, jo høje­re skal cen­tral­ban­ker­ne sæt­te deres pen­gepo­li­ti­ske ren­ter, og jo høje­re bli­ver ren­ten på dit realkreditlån. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her