Støj­berg har “svært ved” at støt­te op om en blå rege­ring med Bar­ba­ra Ber­tel­sen: “Hun har været nøj­ag­tig lige­så magt­fuld­kom­men som Met­te Frederiksen”

På valg­kam­pens før­ste dag mel­der Inger Støj­berg nu ud, at hun får “svært ved” at ind­træ­de i en rege­ring, hvor Stats­mi­ni­ste­ri­ets depar­te­ments­chef Bar­ba­ra Ber­tel­sen “sid­der for bor­den­den”. Det siger Dan­marks­de­mo­kra­ter­nes for­mand ons­dag efter­mid­dag, hvor hun plud­se­lig duk­ke­de op til Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­tis pres­se­mø­de på Høj­bro Plads i Køben­havn. Øjen­syn­ligt for at ønske par­tiets for­mand og stats­mi­ni­ster­kan­di­dat Søren Pape Poul­sen en god valgkamp. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.