Støt­teparti­er kri­tis­er­er S for at mod­tage penge fra omdiskuteret storsponsor

Det vækker opsigt hos flere af regerin­gens støt­teparti­er, at en af Socialdemokrati­ets stor­spon­sor­er hed­der 2E Group. Ejen­doms­sel­sk­a­bet er ejet af den nord­jyske rig­mand Jes­per Skovs­gaard, og i sid­ste uge kunne Fri­heds­brevet afs­løre, at sel­sk­a­bets sættes i forbindelse med ting, der næppe flugter med Socialdemokrati­ets poli­tik. Fag­forenin­gen 3F har nem­lig flere gange sat virk­somhe­den i forbindelse med social dump­ing, og via virk­somhe­dens faste hov­e­den­tre­prenør, som Jes­per Skovs­gaard er mede­jer af, har der været et tæt samar­be­jde med fir­maet NCN Byg­geri, der er ejet af en Hells Angels-præsi­dent. Indtil videre er det blevet mødt af en tavshed fra Socialdemokrati­et, der ikke har øns­ket at kom­mentere sagen, men det afføder nu kri­tik fra både Enhed­slis­ten og SF. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.