Stort inter­view: I syv år var han hjer­nen bag Nye Bor­ger­li­ges stra­te­gi – nu løf­ter fyret pres­se­chef slø­ret for den stør­ste trus­sel mod par­tiets fremtid

I et stort inter­view med Fri­heds­bre­vet for­tæl­ler Nye Bor­ger­li­ges tid­li­ge­re pres­se­chef Lars Kaa­ber om den poli­ti­ske ambi­tion, der har moti­ve­ret hans arbej­de for fire for­skel­li­ge par­ti­er i fire for­skel­li­ge årti­er, om ikke at være “likeab­le” nok til selv at bli­ve poli­ti­ker og om Nye Bor­ger­li­ges stør­ste udfor­dring i åre­ne, der kommer. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her