Stort inter­view: I syv år var han hjer­nen bag Nye Bor­ger­li­ges stra­te­gi – nu løf­ter fyret pres­se­chef slø­ret for den stør­ste trus­sel mod par­tiets fremtid

I et stort inter­view med Fri­heds­bre­vet for­tæl­ler Nye Bor­ger­li­ges tid­li­ge­re pres­se­chef Lars Kaa­ber om den poli­ti­ske ambi­tion, der har moti­ve­ret hans arbej­de for fire for­skel­li­ge par­ti­er i fire for­skel­li­ge årti­er, om ikke at være “likeab­le” nok til selv at bli­ve poli­ti­ker og om Nye Bor­ger­li­ges stør­ste udfor­dring i åre­ne, der kommer. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.