Strid om masseovervågning fortsætter, selvom staten vandt

Forenin­gen imod Ulovlig Logn­ing tabte i denne uge en åre­lang retssag mod Justitsmin­is­teri­et, hvor forenin­gen havde krævet logn­ings­bek­endt­gørelsen fra 2005 kendt ugyldig. Dom­men får imi­dler­tid ikke den store betyd­ning, da ret­ten tog still­ing til et rets­filosofisk prin­cip snarere end til sagens substans … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.