STUDIO X KITCHEN: Kej­se­rens Nye… Morgenmad?

I den­ne uge skal vi for­bi en af de caféer, som man­ge har et love-hate-rela­tions­hip til. Den­ne type caféer er over de sene­ste år duk­ket op for­skel­li­ge ste­der i Køben­havn, og fæl­les for dem alle er, at de har tårn­hø­je pri­ser, et sim­pelt og grønt menu­kort, og at man får ser­ve­ret pic­tu­re per­fect-tal­ler­ke­ner i smuk­ke lyse rum. Vi var for­bi for at teste nye­ste skud på café-stammen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her