STUDIO X KITCHEN: Kej­se­rens Nye… Morgenmad?

I den­ne uge skal vi for­bi en af de caféer, som man­ge har et love-hate-rela­tions­hip til. Den­ne type caféer er over de sene­ste år duk­ket op for­skel­li­ge ste­der i Køben­havn, og fæl­les for dem alle er, at de har tårn­hø­je pri­ser, et sim­pelt og grønt menu­kort, og at man får ser­ve­ret pic­tu­re per­fect-tal­ler­ke­ner i smuk­ke lyse rum. Vi var for­bi for at teste nye­ste skud på café-stammen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.