Sund­hedsstyrelsen: Mil­liondyre coro­n­apiller er ikke “mirakelmed­i­cin”

Til en pris á 450 mil­lion­er kro­ner har Dan­mark ind­købt coro­n­apiller, der skal mindske risikoen for indlæggelse og død. Pillerne er end­nu ikke god­k­endt af Det Europæiske Lægemid­de­la­gen­tur. Alligev­el har Sund­hedsstyrelsen val­gt at anbe­fale behan­dlin­gen til smit­tede danskere i risiko for et alvorligt syg­doms­for­løb. Til flere medi­er kri­tis­er­er ekspert­er og læger den beslut­ning. Pillernes effekt er omdiskuteret, og kri­terierne for behan­dling er uigen­nem­skuelige, lyder det blandt andet fra Anders Beich, der er forhen­værende for­mand for Dan­sk Sel­skab for Almen Med­i­cin. “Jeg men­er fak­tisk, at det kan være værre end ingent­ing at udskrive med­i­cin, som enten ikke virk­er ordentligt, eller som slet ingen effekt har,” siger han. Og i et svar til Fri­heds­brevet erk­ender Sund­hedsstyrelsen, at pillerne ikke er “mirakelmed­i­cin”. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.