SURT: Olme ansat­te, kan­ti­ne­stem­ning og meh-pizza til gourmetpriser

Ryg­tebør­sen har for­talt os, at SURT i Carls­berg Byen skul­le ser­ve­re nog­le helt emi­nen­te pizza­er. Og er der noget, vi to godt kan lide; så er det fand­me pizza. Men som I vil kun­ne læse i den­ne anmel­del­se, er en vels­ma­gen­de carb-loa­ding ikke altid nok, når det kom­mer til at til­freds­stil­le sult­ne piger. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her