SURT: Olme ansat­te, kan­ti­ne­stem­ning og meh-pizza til gourmetpriser

Ryg­tebør­sen har for­talt os, at SURT i Carls­berg Byen skul­le ser­ve­re nog­le helt emi­nen­te pizza­er. Og er der noget, vi to godt kan lide; så er det fand­me pizza. Men som I vil kun­ne læse i den­ne anmel­del­se, er en vels­ma­gen­de carb-loa­ding ikke altid nok, når det kom­mer til at til­freds­stil­le sult­ne piger. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.