Svensk medi­eom­buds­mand for­står ikke en pind af, hvad der fore­går i Søren Pinds medi­e­ansvar­s­ud­valg: “Myn­dig­he­der og poli­ti­ke­re skal ikke blan­de sig i, hvad medi­er­ne gør”

Skal Dan­mark have en medi­eom­buds­mand efter svensk for­bil­le­de? Sådan har det læn­ge set ud, men i Medi­e­ansvar­s­ud­val­get – hvor Søren Pind er for­mand – cir­ku­le­rer nu et opsigtsvæk­ken­de oplæg­til en dansk medi­eom­buds­mand, der mod­sat den sven­ske er betalt af sta­ten, og som både kan mel­de jour­na­li­ster til poli­ti­et og blan­de sig i researchfasen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her