Svin­del­sig­tet løj om mil­li­onlån fra fallent

Inter­ne doku­men­ter knyt­ter et svin­del­sig­tet par og en ejen­doms­han­del til en fal­lent fra finanskri­sen og en vete­ran i Bagmandspolitiet … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.