Syri­en-doku­men­ta­ren DR ikke vil­le vise

DR afvi­ste at vise en Syri­en-doku­men­tar, de selv hav­de fået pro­du­ce­ret. Man var ban­ge for poli­ti­ske føl­ger, lyder kri­tik­ken fra de medvirkende … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.