Tab­te eller vandt vi i Afghanistan?

”Vi fik demon­stre­ret, at hvis man åben­lyst laver træ­nings­lej­re for nog­le, der begår ter­ror mod Euro­pa eller USA, så er der smæk,” siger Marie Krarup. ”Man glem­te bare, at bevæ­gel­ser som Al-Qae­da nærer sig ved soci­al-poli­tisk usta­bi­li­tet og en per­ma­nent til­stand af ufred,” siger Jakob Sheikh … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.