Tab­te eller vandt vi i Afghanistan?

”Vi fik demon­stre­ret, at hvis man åben­lyst laver træ­nings­lej­re for nog­le, der begår ter­ror mod Euro­pa eller USA, så er der smæk,” siger Marie Krarup. ”Man glem­te bare, at bevæ­gel­ser som Al-Qae­da nærer sig ved soci­al-poli­tisk usta­bi­li­tet og en per­ma­nent til­stand af ufred,” siger Jakob Sheikh … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her