Taget på fersk gerning: S‑kandidat hænger politikere ud som nazister

En række val­gplakater fra Klaus Riskær Ped­er­sens par­ti blev ved folket­ingsval­get i 2019 set hænge rundt omkring på den køben­havnske vestegn over­malet med hageko­rs og navne på en række opstillede poli­tikere fra andre parti­er.  Blandt de røde hageko­rs stod navnene Ras­mus Palu­dan, Pernille Ver­mund (NB) og Ken­neth Kris­tensen Berth (DF).  Siden har det været et mys­teri­um, hvem der har hængt de mys­tiske plakater med naziref­er­encer op midt under val­gkam­p­en.  Men Fri­heds­brevet er kom­met i besid­delse af et billede, hvor man kan se, at en mand med afbleget hår og sol­briller hænger en af plakater­ne op på en lygtepæl ved Avedøre Sta­tions­by i Hvi­dovre Kommune. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.