Taget på fersk ger­ning: S‑kandidat hæn­ger poli­ti­ke­re ud som nazister

En ræk­ke valg­pla­ka­ter fra Klaus Riskær Peder­sens par­ti blev ved fol­ke­tings­val­get i 2019 set hæn­ge rundt omkring på den køben­havn­ske ves­tegn over­ma­let med hage­kors og nav­ne på en ræk­ke opstil­le­de poli­ti­ke­re fra andre par­ti­er.  Blandt de røde hage­kors stod nav­ne­ne Ras­mus Palu­dan, Per­nil­le Ver­mund (NB) og Ken­neth Kri­sten­sen Berth (DF).  Siden har det været et myste­ri­um, hvem der har hængt de mysti­ske pla­ka­ter med nazi­re­fe­ren­cer op midt under valg­kam­pen.  Men Fri­heds­bre­vet er kom­met i besid­del­se af et bil­le­de, hvor man kan se, at en mand med afble­get hår og sol­bril­ler hæn­ger en af pla­ka­ter­ne op på en lyg­tepæl ved Ave­dø­re Sta­tions­by i Hvi­d­ov­re Kommune. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.