Takeaway skal opfø­re sig ordentligt

I dag skal det hand­le om takeaway, som jeg fra nu af vil kal­de TA. Alt­så mad, vi ikke selv laver eller har noget at gøre med, før vi spi­ser den. Det bli­ver bragt til vores dør af et bud, så vi kan spa­re 10–20 minut­ters mad­lav­ning (effek­tiv aktiv mad­lav­nings­tid). Det giver os ekstra tid, føler vi, for­di vi spa­rer den hår­rej­sen­de ople­vel­se, det er, at skul­le lave hver­dags­mad. Der­u­d­over spa­rer vi også en del opvask, og er man ekstra hel­dig og vel­be­slå­et, kan man have nok mad til et mål­tid bestå­en­de af rester dagen efter også. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her