Takeaway skal opfø­re sig ordentligt

I dag skal det hand­le om takeaway, som jeg fra nu af vil kal­de TA. Alt­så mad, vi ikke selv laver eller har noget at gøre med, før vi spi­ser den. Det bli­ver bragt til vores dør af et bud, så vi kan spa­re 10–20 minut­ters mad­lav­ning (effek­tiv aktiv mad­lav­nings­tid). Det giver os ekstra tid, føler vi, for­di vi spa­rer den hår­rej­sen­de ople­vel­se, det er, at skul­le lave hver­dags­mad. Der­u­d­over spa­rer vi også en del opvask, og er man ekstra hel­dig og vel­be­slå­et, kan man have nok mad til et mål­tid bestå­en­de af rester dagen efter også. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.